Wpisy z okresu: "grudzień 2022"×

christmas-tree-gb321c0bdf_1920

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

Życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek,

by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna atmosfera.

Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów

oraz wspaniałego 2023 Nowego Roku,

obfitującego w pasmo sukcesów.

Czytaj dalej

Przerwa świąteczna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2022 r. biuro GOT PNP będzie nieczynne. Zapraszamy Państwa od 27.12.2022 r.

Czytaj dalej
dihs

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające firmy w reagowaniu na wyzwania cyfrowe i zwiększaniu ich konkurencyjności.

Poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy technicznej i testów, a także możliwość "testowania przed inwestowaniem", EDIH wspierają firmy w ulepszaniu procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Świadczą one również usługi w zakresie innowacji, takie jak doradztwo w zakresie finansowania, szkolenia i rozwój umiejętności, które są kluczowe dla udanej transformacji cyfrowej. Pod uwagę brane są również kwestie środowiskowe, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i cyrkularności.

EDIH łączą korzyści wynikające z obecności w regionie z możliwościami, jakie daje sieć ogólnoeuropejska. Obecność w regionie sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, za pośrednictwem lokalnego języka i ekosystemu innowacji. Europejski zasięg sieci ułatwia wymianę najlepszych praktyk między hubami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług w różnych regionach, gdy potrzebne umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Sieć EDIH będzie wspierana przez Akcelerator transformacji cyfrowej - Digital Transformation Accelerator (DTA). DTA wspiera Komisję Europejską w budowaniu prężnej społeczności hubów i innych zainteresowanych stron. W tym celu DTA wspiera działania związane z tworzeniem sieci, współpracą i transferem wiedzy pomiędzy EDIH, MŚP i firmami o średniej kapitalizacji, sektorem publicznym oraz innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i inicjatywami. DTA będzie zarządzać obecnością sieci w Internecie, udostępniając odpowiednią platformę oprogramowania i narzędzia oraz włączając aktualny internetowy katalog EDIH.

Ponadto DTA będzie oceniać działanie sieci EDIH, mierząc wpływ EDIH na dojrzałość cyfrową wspieranych przez nie organizacji. W tym celu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało narzędzie oceny dojrzałości cyfrowej, które będzie wykorzystywane przez wszystkie EDIH do pomiaru postępów w zakresie dojrzałości cyfrowej klientów EDIH. DTA będzie wspierać EDIH we wprowadzaniu i stosowaniu tego narzędzia.

Wiele europejskich ośrodków innowacji cyfrowej (EDIH) opiera się na istniejących klastrach lub obejmuje organizacje wchodzące w skład konsorcjów Enterprise Europe Network (EEN). Strategia MŚP zobowiązuje również do rozbudowy Digital Innovation Hubs w połączeniu ze Startup Europe i EEN oraz zapewnienia płynnych usług w ramach lokalnych i regionalnych ekosystemów.

Czytaj dalej
Template error!