Think tank

Wpisy z okresu: "grudzień 2022"×

dihs

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające firmy w reagowaniu na wyzwania cyfrowe i zwiększaniu ich konkurencyjności.

Poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy technicznej i testów, a także możliwość "testowania przed inwestowaniem", EDIH wspierają firmy w ulepszaniu procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Świadczą one również usługi w zakresie innowacji, takie jak doradztwo w zakresie finansowania, szkolenia i rozwój umiejętności, które są kluczowe dla udanej transformacji cyfrowej. Pod uwagę brane są również kwestie środowiskowe, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i cyrkularności.

EDIH łączą korzyści wynikające z obecności w regionie z możliwościami, jakie daje sieć ogólnoeuropejska. Obecność w regionie sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, za pośrednictwem lokalnego języka i ekosystemu innowacji. Europejski zasięg sieci ułatwia wymianę najlepszych praktyk między hubami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług w różnych regionach, gdy potrzebne umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Sieć EDIH będzie wspierana przez Akcelerator transformacji cyfrowej - Digital Transformation Accelerator (DTA). DTA wspiera Komisję Europejską w budowaniu prężnej społeczności hubów i innych zainteresowanych stron. W tym celu DTA wspiera działania związane z tworzeniem sieci, współpracą i transferem wiedzy pomiędzy EDIH, MŚP i firmami o średniej kapitalizacji, sektorem publicznym oraz innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i inicjatywami. DTA będzie zarządzać obecnością sieci w Internecie, udostępniając odpowiednią platformę oprogramowania i narzędzia oraz włączając aktualny internetowy katalog EDIH.

Ponadto DTA będzie oceniać działanie sieci EDIH, mierząc wpływ EDIH na dojrzałość cyfrową wspieranych przez nie organizacji. W tym celu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało narzędzie oceny dojrzałości cyfrowej, które będzie wykorzystywane przez wszystkie EDIH do pomiaru postępów w zakresie dojrzałości cyfrowej klientów EDIH. DTA będzie wspierać EDIH we wprowadzaniu i stosowaniu tego narzędzia.

Wiele europejskich ośrodków innowacji cyfrowej (EDIH) opiera się na istniejących klastrach lub obejmuje organizacje wchodzące w skład konsorcjów Enterprise Europe Network (EEN). Strategia MŚP zobowiązuje również do rozbudowy Digital Innovation Hubs w połączeniu ze Startup Europe i EEN oraz zapewnienia płynnych usług w ramach lokalnych i regionalnych ekosystemów.

Czytaj dalej
Template error!
Template error!