Think tank

Wpisy oznaczone tagiem: "nauka"×

nevada-post-1280x1280

Startupy z szansą na zaistnienie w USA!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny umożliwia polskim startupowcom spełnienie amerykańskiego snu i rozpoczęcie działalności na terenie stanu Nevada. Szuka młodych, ambitnych firm technologicznych, które przy wsparciu newadyjskich mentorów przejdą wartościową szkołę startupowego życia. Zyskają unikalne doświadczenie w zakresie skalowania biznesu na rynku amerykańskim, prowadzenia dialogu z wymagającymi inwestorami oraz nawiązywania relacji z kluczowymi partnerami. NCBR wydłużyło nabór w drugiej edycji NCBR-Nevada Acceleration Program (NCBR-NAP) do 1 lutego br.

NCBR-Nevada Acceleration Program, czyli NCBR-NAP, jest pierwszym ogólnopolskim działaniem akceleracyjnym, realizowanym na podstawie Memorandum o Współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada, adresowanym do firm z całej Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada - poprzez akcelerację na rynku amerykańskim- wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych firm technologicznych. Poprzez „młode firmy” NCBR rozumie takie, których data wpisu do rejestrów KRS/CEIDG na dzień złożenia wniosku do Centrum jest nie krótsza niż 6 miesięcy i nie dłuższa niż 3 lata.

Działanie akceleracyjne NCBR-NAP jest skierowane do ambitnych polskich przedsiębiorców o niezbyt długim stażu na rynku, ale posiadających duży potencjał i aspiracje globalnego rozwoju. Dzięki wspólnej inicjatywie z ekosystemem wsparcia start-upów w Nevadzie, NCBR już po raz drugi daje możliwość dostosowania swoich pomysłów biznesowych do wymagań rynku Nevady, a co za tym idzie, otwarcia działalności za oceanem i pozyskania nowych funduszy na rozwój działalności biznesowej na terenie USA.

Premiowane będą te start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada. Wśród tych ostatnich są między innymi technologie wodne, systemy autonomiczne, inteligentne miasta, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.

Dla startupów, które mają jeszcze wątpliwości, czy aplikować, NCBR organizuje dzień informacyjny, który odbędzie się w czwartek 26 stycznia o godz. 9:30 w trybie online.

Eksperci NCBR opowiedzą o działaniu akceleracyjnym, jego poszczególnych etapach i warunkach przystąpienia. Zapisy na dzień informacyjny trwają do środy 25 stycznia do godziny 12:00.

Więcej o dniu informacyjnym: https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-ncbr-nap-ncbr-nevada

Więcej o programie NCBR-NAP: https://www.gov.pl/web/ncbr/inne-inicjatywy

Czytaj dalej
dihs

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające firmy w reagowaniu na wyzwania cyfrowe i zwiększaniu ich konkurencyjności.

Poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy technicznej i testów, a także możliwość "testowania przed inwestowaniem", EDIH wspierają firmy w ulepszaniu procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Świadczą one również usługi w zakresie innowacji, takie jak doradztwo w zakresie finansowania, szkolenia i rozwój umiejętności, które są kluczowe dla udanej transformacji cyfrowej. Pod uwagę brane są również kwestie środowiskowe, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i cyrkularności.

EDIH łączą korzyści wynikające z obecności w regionie z możliwościami, jakie daje sieć ogólnoeuropejska. Obecność w regionie sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, za pośrednictwem lokalnego języka i ekosystemu innowacji. Europejski zasięg sieci ułatwia wymianę najlepszych praktyk między hubami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług w różnych regionach, gdy potrzebne umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Sieć EDIH będzie wspierana przez Akcelerator transformacji cyfrowej - Digital Transformation Accelerator (DTA). DTA wspiera Komisję Europejską w budowaniu prężnej społeczności hubów i innych zainteresowanych stron. W tym celu DTA wspiera działania związane z tworzeniem sieci, współpracą i transferem wiedzy pomiędzy EDIH, MŚP i firmami o średniej kapitalizacji, sektorem publicznym oraz innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i inicjatywami. DTA będzie zarządzać obecnością sieci w Internecie, udostępniając odpowiednią platformę oprogramowania i narzędzia oraz włączając aktualny internetowy katalog EDIH.

Ponadto DTA będzie oceniać działanie sieci EDIH, mierząc wpływ EDIH na dojrzałość cyfrową wspieranych przez nie organizacji. W tym celu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało narzędzie oceny dojrzałości cyfrowej, które będzie wykorzystywane przez wszystkie EDIH do pomiaru postępów w zakresie dojrzałości cyfrowej klientów EDIH. DTA będzie wspierać EDIH we wprowadzaniu i stosowaniu tego narzędzia.

Wiele europejskich ośrodków innowacji cyfrowej (EDIH) opiera się na istniejących klastrach lub obejmuje organizacje wchodzące w skład konsorcjów Enterprise Europe Network (EEN). Strategia MŚP zobowiązuje również do rozbudowy Digital Innovation Hubs w połączeniu ze Startup Europe i EEN oraz zapewnienia płynnych usług w ramach lokalnych i regionalnych ekosystemów.

Czytaj dalej
zdjecie-na-strone

REKRUTACJA DO PROJEKTU: "Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska/Drohnen oder Industrie 4.0 für den Umweltschutz" projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa

Fundacja GOT PNP ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu "Drony, czyli Industrie 4.0 dla ochrony środowiska/Drohnen oder Industrie 4.0 für den Umweltschutz"

Głównymi celami projektu są: integracja społeczna, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie wdrażania nowoczesnego oraz innowacyjnego, dualnego systemu edukacji dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi oraz technologii.

Czytaj dalej