Współpraca Parku z biznesem

Dzięki działalności PNP wynalazcom oraz przedsiębiorcom zainteresowanym badaniami oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych zostanie zapewniona pomoc w ramach działalności inkubatora technologicznego, którego oferta obejmować będzie m.in. możliwość wykorzystania pomieszczeń biurowych, socjalnych i produkcyjnych oraz laboratoriów, usługi finansowe i IT, pomoc prawną, analizę opłacalności technologii oraz wsparcie w jej opatentowaniu i wdrożeniu.

Ważnym ogniwem wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branży metalowej, które są najczęściej aktywnymi uczestnikami projektowania i budowy linii technologicznych. To z myślą o tych przedsiębiorcach powstaje laboratorium pomiarowego 3D, na które składają się najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe: maszyna współrzędnościowa, ramię pomiarowe oraz skaner 3D. Park zapewnia w ten sposób swoim partnerom możliwość korzystania z najnowocześniejszych narzędzi kontroli jakości, bez których produkcja na najwyższym poziomie jest niemożliwa.

Udostępnienie nowoczesnej infrastruktury B+R oraz specjalistycznej aparatury dla celów prowadzenia badań o charakterze naukowo-badawczym, wsparte zostanie poprzez ekologiczne źródła energii elektrycznej i cieplnej – pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz elektrociepłownię na biomasę, które znacząco obniżą koszty funkcjonowania lokatorów Centrum Transferu Technologii Środowiskowych. Do połowy roku 2015 wszystkie dostępne w Stanowicach źródła energii odnawialnej będą produkowały ponad 2,5 MW energii elektrycznej oraz około 4MW energii cieplnej.

Proinnowacyjne usługi dla biznesu

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

Inkubator Przedsiębiorczośći

Siedziba
Targowa 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dla Partnerów Parku

Sekretariat

email: biuro@gotechnology.pl

tel: +48 95 715 15 60
tel: +48 885 601 234

Dział projektów

email: projekty@gotechnology.pl

Dział finansowy

email: ksiegowosc@gotechnology.pl

Ciekawostki Parku