Doradztwo i dofinansowania na projekty Badawczo-Rozwojowe

strona główna / oferta / doradztwo i networking

Wspieranie firm w  pozyskaniu dofinansowania na projekty Badawczo-Rozwojowe

Jednym z podstawowych celów Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego jest wspieranie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw. Realizujemy to w szerokim zakresie, dopasowując nasze zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Pomagamy w określeniu optymalnego scenariusza prowadzenia prac B+R. Pomagamy w zdefiniowaniu potencjału innowacyjnego i biznesowego firm oraz ich przedsięwzięć. Współpracujemy przy budowie konsorcjów projektowych z udziałem instytucji badawczych oraz innych przedsiębiorstw o niezbędnych kompetencjach.

fotolia-nmedia-55735499_sub_m
istock_000006673254_large

Prowadzenie i rozliczanie projektów B+R

Jako Akredytowany przez Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Ośrodek Innowacji prowadzimy audyty potencjału B+R przedsiębiorstw, pomagając w tworzeniu struktury badawczo-rozwojowej. Przygotowujemy przedsiębiorstwa do bezpiecznego korzystania z „podatkowej ulgi B+R”, w tym przygotowujemy dla naszych klientów wystąpienia o interpretację podatkową do Ministerstwa Finansów.