Hala przemysłowa

strona główna / oferta /  hala przemysłowa

Hala przemysłowa

W ramach współpracy gwarantujemy dokonanie analizy funkcjonowania firmy pod kątem optymalizacji kosztów:

  • produktów bankowych, finansowych – w zakres działań wchodzi analiza ponoszonych kosztów z tytułu prowadzonych rachunków bankowych, analiza kosztów związanych z prowadzonymi transakcjami walutowymi, analiza kosztów dodatkowych usług i produktów bankowych, jak i okołobankowych,
  • kosztów finansowania – weryfikacja funkcjonujących produktów finansowania komercyjnego o charakterze długo- i krótkoterminowym, pod kątem ponoszonych kosztów, funkcjonalności, zasadności korzystania,
  • dokonamy analizy potencjalnych źródeł pozyskania dofinansowania.
hala-3