Laboratoria biologiczno-chemiczne

klub / laboratoria biologiczno-chemiczne

Laboratorium biologiczno-chemiczne należące do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego to miejsce, w którym nauka przedmiotów ścisłych przyjmuje zupełnie niekonwencjonalną formę. Działalność Klubu Młodego Wynalazcy daje możliwość uczniom wszystkich szczebli edukacyjnych na udział w zajęciach biologiczno-chemicznych, których tematyka ściśle współgra z wymaganiami określonymi w programach nauczania. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń przez uczestników zajęć ułatwia im zrozumienie nabywanej w szkolnych ławkach teorii oraz pozwala na rozwijanie zdolności manualnych. Jest to możliwe dzięki profesjonalnie wyposażonemu laboratorium oraz szerokiej bazie eksperymentów, dostosowanych do wieku i zainteresowań młodych wynalazców.

androids

Uczestnictwo w zajęciach w laboratorium biologiczno-chemicznym umożliwia zapoznanie się z reakcjami chemicznymi oraz metodami badań, wykorzystywanymi w wielu procesach przemysłowych, rolnictwie oraz życiu codziennym. Uczniowie mogą samodzielnie przeprowadzić próbę lutra srebrowego (próba Tollensa), stosowaną do produkcji bombek choinkowych, a także reakcje wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym (otrzymywanie mydła, emulsji, estrów, kremów). Zapoznają się również z metodami analizy ilościowej oraz jakościowej (miareczkowanie, chromatografia), które mają zastosowanie w profesjonalnych laboratoriach m.in. do badania stężenia kationów i anionów w wodach, ściekach i odciekach. Wykorzystując odpowiednie odczynniki, mogą także wykryć obecność skrobi i glukozy w produktach spożywczych. Poznają test skrobiowy, który pozwala określić stan dojrzałości jabłek oraz innych owoców. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi zrozumienie roli pH w rolnictwie, przemyśle, medycynie, farmacji oraz w życiu codziennym. Uczniowie, stosując różne metody badawcze, samodzielnie zbadają pH gleby, odczynników chemicznych oraz produktów spożywczych.