Laboratorium dla dzieci młodszych

klub / laboratorium dla dzieci młodszych

Laboratorium dla dzieci młodszych działające w ramach Klubu Młodego Wynalazcy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym ma na celu wzbudzenie w dzieciach ciekawości i fascynacji nieznanym światem przyrody i techniki, poprzez samodzielne eksperymentowanie oraz poznawanie ciekawych zjawisk zachodzących w bezpośrednim otoczeniu. Z pomocą wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny chemii, biologii i fizyki najmłodsi uczestnicy zajęć są wprowadzani w interesujący i zaskakujący świat nauki. Stworzenie dzieciom możliwości odkrywania tego świata już w pierwszych latach ich życia, może w znacznym stopniu wpłynąć na ich późniejsze zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, co będzie procentowało na dalszych etapach edukacji. Bardzo ważne jest aby proces poznawania świata nauki został zapoczątkowany u najmłodszych, ponieważ wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej nie ma on już takiej siły oddziaływania.

androids

W laboratorium dzieci samodzielnie mogą wykonać mnóstwo efektownych eksperymentów, poznając świat nauki przez zabawę i rozwijając własną wyobraźnie. Dowiedzą się m.in. jak zbudować obwód elektryczny w niekonwencjonalny sposób, będą miały możliwość zaobserwowania jak powstaje gaz zwany dwutlenkiem węgla i gdzie występuje w życiu codziennym. Poznają pojęcia takie jak: reakcja chemiczna, substraty i produkty reakcji chemicznej. Uczą się, czym jest miara kwasowości i zasadowości roztworów wodnych oraz w jaki sposób rozdzielić mieszaniny na pojedyncze składniki. Dzięki zabawkom zasilanym bateriami słonecznymi dzieci zapoznają się z pojęciem energii odnawialnej. Poprzez zabawę poznają jakie są zalety i wady odnawialnych źródeł energii oraz dlaczego stają się ona coraz bardziej popularna. Samodzielne zbudowanie małej oczyszczalni pozwoli poznać sposoby oczyszczania wody oraz wprowadzi dzieci w temat ochrony środowiska. Są to tylko nieliczne przykłady doświadczeń które są przeprowadzane w laboratorium.