Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

klub / laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej

W ramach Klubu Młodego Wynalazcy działa również laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej. Innowacyjny sposób prowadzenia zajęć umożliwia dzieciom i młodzieży poznanie świata fizyki od strony praktycznej.

labolatorium_energi_odnawialnej

Laboratorium to składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich dotyczy dziedziny nauki jaką jest fizyka. Stanowiska badawcze, są wyposażone w profesjonalny sprzęt, jak również przyrządy codziennego użytku. Dzięki takiemu wyposażeniu możliwe jest pokazanie w profesjonalny sposób, zjawisk fizycznych zachodzących w codziennym życiu. Młodzież w doświadczalny i praktyczny sposób może samodzielnie przeprowadzać doświadczenia min.:

  • badanie fal na podstawie ruchu wody przy pomocy profesjonalnych kuwet do drgań;
  • pomiar prędkości światła z wykorzystaniem zestawów optycznych umożliwiających badanie podstawowych zjawisk z dziedziny optyki;
  • badanie podstawowych zjawisk termodynamicznych;
  • obserwowanie zjawisk fizycznych przy użyciu prostych przyrządów codziennego użytku, za pomocą których można stworzyć doświadczenia takie jak: poduszkowiec, elektryczny labirynt, silnik elektryczny, elektromagnes i wiele innych.

Druga część laboratorium, dotyczy różnych form energii, w szczególności odnawialnych źródeł energii. Wyposażona jest między innymi w spójny system monitoringu i sterowania, w którego skład będą wchodzą źródła, takie jak: panele fotowoltaiczne, panele solarne oraz pompy ciepła. Laboratorium, umożliwia również zaprezentowanie w doświadczalny sposób, zasad działania poszczególnych źródeł energii, takich jak: ogniwo paliwowe, ogniwo fotowoltaiczne i turbina wiatrowa. Młodzież może samodzielnie przeprowadzić doświadczenia w warunkach laboratoryjnych, na modelach doświadczalnych. Dzięki wyposażeniu w zestaw do demonstracji pomp ciepła, można zaprezentować, zasadę działania pomp ciepła oraz ich poszczególnych komponentów.