Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.  został  powołany 5 listopada 2013 r. przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Miasto Gorzów Wielkopolski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp., oraz Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Podstawowym zadaniem spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań poprzez:

 • Wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji,
 • Weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do przemysłu,
 • Prowadzenie badań własnych oraz zleconych, Koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów,
 • Dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć,
 • Kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi badawczej, patentowej, biurowej.

Nasza oferta:

 • W budynkach biurowych Parku tworzymy przestrzeń i zaplecze techniczne dla rozwoju małych i średnich firm.
 • Za pomocą inkubatora technologicznego i akceleratora stabilizujemy, umacniamy pozycję rynkową najbardziej obiecujących startupów i inspirujemy je do globalnego rozwoju
 • Udostępniamy firmom sprzęt elektroniczny, specjalistyczne oprogramowanie infrastrukturę sieciową, aby rozszerzyć ich możliwości i ofertę.
 • Szkolimy i doradzamy. Czasem finansujem,
 • Promujemy działalność badawczo-rozwojową.
 • Dysponujemy unikalnym know how i bogatym doświadczeniem w realizacji projektów. 
 • Jesteśmy jednym z certyfikowanych Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce.Wiemy, jak dobrze testować innowacyjne rozwiązania.

Certyfikat ISO 9001:2015.

Posiadamy  system zarządzania ISO na usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie innowacji, w tym wdrażanie innowacji i transfer technologii, rozpoznawanie potrzeb rynkowych, opracowywanie strategii rozwojowych i marketingowych, doradztwo w opracowywaniu produktów, usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie pozyskiwania dofinansowania z programów europejskich i krajowych, usługi wsparcia przedsiębiorczości (preinkubacja pomysłów i inkubacja firm, pozyskiwanie inwestora), usługi wsparcia innowacji, w tym wynajem powierzchni biurowej  systemem ISO 9001:2015.

przechwytywanie-zawartosci-sieci-web_26-5-2023_133947_