Ochrona Własności Intelektualnej

strona główna / oferta / ochrona własności intelektualnej

Znaki towarowe, wynalazki, licencje, unikatowe know-how to bezcenne zasoby firm i instytucji badawczych. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu globalnym ich ochrona staje się kluczowym zagadnieniem.

Na czym polega usługa?

Pierwszym etapem współpracy jest wsparcie w identyfikowaniu przedmiotów własności intelektualnej. Następnie zespół doradców wspólnie z rzecznikiem patentowym analizuje je pod kątem możliwości wdrożeniowych i potencjału rynkowego. Wskazujemy również odpowiednie ścieżki ochrony (patent, znak towarowy, wzór przemysłowy lub użytkowy i inne) wraz z określeniem ram czasowych i kosztowych wybranej procedury.  

think
creative-725811_1920

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Objęcie ochroną własności intelektualnej jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza dla innowacyjnych, opartych na wiedzy firm działających w środowisku międzynarodowym
  • Opracowana strategia ochrony wynalazków przyspiesza i ułatwia ich komercjalizację (w przypadku jednostek naukowych i badawczych) lub pozyskanie inwestora (dla firm)
  • Odpowiednie i planowane podejście do ochrony własności intelektualnej pozwala na eliminację nadmiernych kosztów i alokację zasobów w najbardziej obiecujące i rokujące rozwiązania innowacyjne  THINK

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

Inkubator Przedsiębiorczośći

Siedziba
Targowa 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dla Partnerów Parku

Sekretariat

email: biuro@gotechnology.pl

tel: +48 95 715 15 60
tel: +48 885 601 234

Dział projektów

email: projekty@gotechnology.pl

Dział finansowy

email: ksiegowosc@gotechnology.pl

Ciekawostki Parku