Artykuły GOT

strona główna / Artykuły Eksperckie / Artykuł

l-10

Bon na innowacje

Bon na innowacje to sposób dofinansowania innowacyjnych produktów, usług  nawet do 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych. Wartość pojedynczego bonu może sięgnąć do 100 tys. zł.


Realizacja projektu zacznie się w lutym 2021 roku. Beneficjentami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy kwalifikujący się do MŚP.

Przedmiotem dofinansowania mogą być m.in.
•przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
• opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
• doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
• uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
• doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
• doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
• doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o. jako wykonawca zleconych przez Beneficjenta prac na rzecz innowacyjnych projektów w ramach bonu na innowacje zachęca do skorzystania z usług.  

więcej informacji: Katarzyna Kozłowska  – 95 781 70 84, biuro@gotechnology.pl

 

 

 

-