Artykuły GOT

strona główna / Artykuły Eksperckie / Artykuł

propozycja-nr-1

BON NA INNOWACJE - ogłoszenie konkursu

Informujemy, iż Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze ogłosiła konkurs nr 1/2020 w ramach projektu pt. “Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP  w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, który dedykowany jest lubuskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Nabór Wniosków w ramach ogłoszonego konkursu rozpoczyna się 16.11.2020 r. i zakończy się 18.12.2020 r. o godz. 16.00.

Kwota alokacji przewidziana w ramach konkursu wynosi: 1 856 818,04 PLN. Dodatkowo przewidziano środki na odwołania od wyników oceny w wysokości 10% alokacji, co stanowi 185 681,80 PLN.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów Usługi B+R obejmującej:

  • przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze małej skali);
  • wdrożenie nabytych prac B+R;
  • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii;
  • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw.

 

A także na pokrycie kosztów Usługi doradczej obejmującej:

  • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów;
  • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej;
  • doradztwo w zakresie internacjonalizacji, w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo - ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

 

Jeden Bon może obejmować jedną lub kilka Usług B+R oraz doradczych.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie:

https://www.opzl.pl/aktualnosci/1297,bon_na_innowacje_-_ogloszenie_o_konkursie

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu.

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej - prosimy o kontakt:

tel.: 95 781 70 84

e-mail: biuro@gotechnology.pl

-