Artykuły GOT

strona główna / Artykuły Eksperckie / Artykuł

propozycja-nr-4

Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Brokerem Innowacji

Szanowni Państwo, 
z przyjemnością informujemy, iż Gorzowski Ośrodek Technologiczny pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacyjną i został wybrany na Brokera Innowacji w ramach realizowanego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej projektu: „Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Kim jest Broker Innowacji?

To wyłoniona przez Operatora projektu: „Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” osoba fizyczna lub Instytucja Otoczenia Biznesu, świadcząca na rzecz Grantobiorcy Usługę brokerską. Głównym obszarem działania Brokera Innowacji jest pośredniczenie we współpracy nauki i biznesu, w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści w ramach przedmiotowej współpracy.

 

Zadania Brokera Innowacji w projekcie „Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”:

  • kompleksowa pomoc przy wyborze Wykonawcy Usługi na realizację Bonu na innowacje
  • wsparcie w kontaktach z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, parkami naukowo - technologicznymi przez cały okres realizacji projektu
  • doradztwo i wsparcie w procesie transferu wiedzy i technologii do MŚP
  • nadzorowanie wszystkich etapów przebiegu realizacji Usługi świadczonej przez Wykonawcę
    w ramach Bonu na innowacje
  • wsparcie w rozliczeniu projektu

 

Chciałbyś dowiedzieć się więcej - prosimy o kontakt:

tel.: 95 781 70 84

e-mail: biuro@gotechnology.pl

-