Artykuły GOT

strona główna / Artykuły Eksperckie / Artykuł

zch

Rekrutacja: Zielona Chemia/GRÜNE CHEMIE

Serdecznie informujemy, iż w ramach projektu pt.: „Zielona Chemia/GRÜNE CHEMIE“, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu

Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014 – 2020 oraz Budżetu Państwa, został rozpoczęty proces rekrutacji uczestników do projektu. Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ZIELONA CHEMIA/GRÜNE CHEMIE”. Rekrutacja będzie przeprowadzana przez Kierownika Projektu w okresie od 12.12.2019 do 10.01.2020 r. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

e-mail: fundacja@gotechnology.pl lub telefonicznie: 95 781 70 84.

Regulamin Rekrutacji

stopka

-