Artykuły GOT

strona główna / Artykuły Eksperckie / Artykuł

screenshot-2022-11-09-at-14-30-20-strona-glowna-urzad-patentowy-rp

Warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: accordance of a priority date and re-establishment of rights”

Urząd Patentowy RP wraz z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) zapraszają na warsztaty pt. „Implementation of adopted common practices: accordance of a priority date and re-establishment of rights”.

Wydarzenie odbędzie się 25 listopada 2022 roku w godzinach 10.00 -12.30 w trybie on-line.

Tematem warsztatów będzie program konwergencji praktyk procedur patentowych realizowany w ramach Planu strategicznego Europejskiej Organizacji Patentowej (SP2023).

Przedstawione zostaną ujednolicone wspólne praktyki przyjęte w dwóch obszarach konwergencji:

  • przyznanie daty pierwszeństwa,
  • przywrócenie praw (ponowne rozpatrzenie sprawy, przywrócenie terminu).

Celem warsztatów jest:

  • zapoznanie uczestników z obszarami konwergencji i stanem jej wdrożenia,
  • podkreślenie podobieństw i różnic pomiędzy praktyką stosowaną w Urzędzie Patentowym RP przy przyznawaniu daty pierwszeństwa i przywróceniu praw a wspólną praktyką europejską.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Wszyscy uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zadawania pytań.

Link do spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej UPRP w dniu warsztatów - https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/warsztaty-pt-implementation-adopted-common-practices-accordance-priority-date-and-re-establishment-rights

Załączniki:

Program

-