Artykuły GOT

strona główna / Artykuły Eksperckie / Artykuł

webinar4489399_1920

Webinar - Klastry w Lubuskiem

Przed nami kolejne webinarium klastrowe. Tym razem tematyka dotyczyć będzie katalizatorów i barier w rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie lubuskim. Omówiona zostanie także polityka klastrowa UE.

Tym razem tematyka dotyczyć będzie katalizatorów i barier w rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie lubuskim.
Omówiona zostanie także polityka klastrowa UE.
Eksperci omówią znaczenie partnerstw w perspektywie finansowej 2021 - 2027, które będą w wielu przypadkach warunkiem otrzymania wsparcia finansowego. Jako przykład dobrych praktyk, zaprezentowana zostanie działalność Lubuskiego Klastra Metalowego.
Webinarium rozpocznie się o godz. 9:00, 6 maja 2021 r. Za organizację odpowiada Departament Innowacji i Przedsiębiorczości UMWL. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: innowacje@lubuskie.pl. Link do webinarium zostanie przesłany osobom, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.
seminarium-klastrowe

-

Archiwum wpisów