Pozyskiwanie dotacji unijnych

strona główna / oferta / pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych:

W ramach współpracy projektowej gwarantujemy:

  • analizę projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji
  • przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności)
  • nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
  • doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
  • rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień.
  • wsparcie podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów