Pracownia genetyki

klub / pracownia genetyki

W pracowni genetyki, która powstała w ramach Klubu Młodego Wynalazcy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym, prowadzone są zajęcia, podczas których uczniowie zdobywają praktyczną, jak również teoretyczną wiedzę z zakresu genetyki w znacznie szerszym zakresie niż wynika to z programu nauczania. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów na nowoczesnej aparaturze pozwalają na lepsze zrozumienie dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Metody oparte o badania genetyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych obszarach życia i gospodarki.

labolatorium_energi_odnawialnej

Laboratorium działa w oparciu o wysokiej klasy aparaty do badań DNA, m.in.:

  • Real Time PCR, wysokiej klasy aparat, który pozwala na przeprowadzanie reakcji PCR w czasie rzeczywistym, co odróżnia ją od klasycznej reakcji PCR, gdzie możliwa jest analiza wyłącznie etapu końcowego reakcji, po zakończonej amplifikacji. Dzięki metodzie Real Time PCR cała analiza jest stosunkowo szybka i pozwala wyeliminować etap szacowania produktu po zakończeniu reakcji;
  • Biorobot, jako stacja pipetująca, ułatwiająca pracę w przypadku analizy dużej ilości próbek;
  • Termocykler, który jest wykorzystywany w laboratoriach do przeprowadzania reakcji PCR, która polega na powielaniu łańcuchów DNA w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach;
  • Zestaw do elektroforezy, umożliwiający wizualizację kwasów nukleinowych i pozwalający na bezpośrednią ich identyfikację;
  • System dokumentacji żeli wyposażony w kamerę, dzięki któremu możliwa jest dokumentacja żeli po elektroforezie i analiza wyników w komputerze;
  • Komora do pracy czystej, dedykowana do PCR, która pozwala zminimalizować ryzyko kontaminacji materiału genetycznego;
  • Czytnik elisa, który jest podstawowym narzędziem stosowanym w laboratoriach do badań immunologicznych.

Urządzenia badawcze w pracowni genetyki Klubu Młodego Wynalazcy odpowiadają swoją klasą aparatom wykorzystywanym w profesjonalnych laboratoriach badawczych specjalizujących się w badaniu materiału genetycznego. Aparatura ta jest wykorzystana w przeprowadzaniu zajęć laboratoryjnych oraz prac badawczych z dziedziny biologii molekularnej. Pracowania genetyki dedykowana jest zarówno dla uczniów jak i studentów. Prowadzone zajęcia umożliwiają rozwijanie zainteresowań i zdolności manualnych, które są niezbędne w pracy w laboratorium. Zajęcia pozwolą uczniom na samodzielną pracę z materiałem genetycznym roślin, a nawet własnym, pobranym z wewnętrznej części policzka przy użyciu wymazówki. Uczestniczący w zajęciach przeprowadzą izolację DNA i „gołym” okiem będą mogli je obserwować w probówce, a następnie poprzez tradycyjną reakcję PCR i elektroforezę lub reakcję Real Time PCR przeprowadzą analizę uzyskanych wyników.

Wielu uczniów nie decyduje się na studiowanie kierunków ścisłych z powodu braku możliwości praktycznego sprawdzenia swoich zainteresowań. Klub Młodego Wynalazcy daje im taką możliwość i rezultatem tych zajęć może być zwiększenie popularności studiów technicznych, w tym biotechnologii, inżynierii genetycznej i pokrewnych kierunków. Praca z wysokiej jakości sprzętem umożliwia wzrost umiejętności posługiwania się skomplikowaną aparaturą znajdującą się w pracowniach biologii molekularnej, co z pewnością w przyszłości będzie miało pozytywny wpływ na przebieg studiów oraz dalszej pracy zawodowej.