Wdrażanie standardów zarządzania jakością

strona główna / oferta / wdrażanie standardów zarządzania jakością

Wdrażanie standardów zarządzania jakością:

Właściwie wdrożony system zarządzania pozwala na efektywne zarządzanie całą Organizacją, przyczynia się do poprawy jej funkcjonowania na każdym poziomie oraz osiągania założonych celów, zgodnych z przyjętą strategią rozwoju.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o. oferuje szeroki pakiet usług w zakresie wdrażania, aktualizacji oraz nadzorowania systemów zarządzania jakością. Nasza oferta obejmuje pełny zakres działań niezbędnych w ramach procesu wdrażania systemu zarządzania jakością:

 • przeprowadzanie auditu zerowego, mającego na celu ocenę Organizacji pod kątem możliwości spełnienia wymagań określonej normy;
 • weryfikację kluczowych założeń systemu zarządzania jakością;
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej;
 • wdrożenie dokumentacji systemowej w Organizacji;
 • szkolenie personelu w zakresie wdrażanego systemu zarządzania jakością;
 • wsparcie merytoryczne podczas auditu certyfikującego;
 • doradztwo po pozytywnym przejściu auditu certyfikującego;
 • aktualizacja systemu zarządzania jakością w związku z aktualizacją wymagań norm ISO.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami:

 • ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością
 • ISO 14001 - Systemy zarządzania środowiskowego
 • ISO 17025 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 • ISO 22716 - Kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP) - Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji
 • ISO 27001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ISO 29990 - System zarządzania usługami edukacyjnymi dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleniowego
 • ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy